Er is gebrokenheid waaruit het ongebrokene ontstaat...
En teerheid uit wier diepten kracht opkringelt...
 
Uit 'Het Ongebrokene' van Rashani Réa
 
Retraite bij kanker
Wanneer je kanker krijgt, word je geraakt in de grond van je bestaan.
Je wordt geconfronteerd met vragen over leven en dood, met pijn en onzekerheid, met een verwond lichaam en met zingevingsvragen als waarom, waartoe en hoe verder?
Het leven kantelt op vele gebieden en is niet meer vanzelfsprekend. Je gaat een reis door nieuw en onbekend gebied, waarin je als het ware uitgenodigd wordt tot een heroriëntering en herwaardering van je leven.
Daarin kan het helpend zijn om een paar dagen ruimte te nemen voor jezelf en met aandacht stil te staan bij hoe het met je is en wat je verlangt in deze tijd van leven. Het logo van de Hof van Kairos heet Herbronnen. Gemaakt door onze eerste voorzitter, vrouw, moeder, geestelijk verzorger, kunstenares en levend met de diagnose kanker. Herbronnen: de uitnodiging om letterlijk en figuurlijk tot rust te komen, je bronnen te raken en te ervaren wat jou kan ondersteunen bij het genereren van hernieuwde levenskracht en levenszin. De retraites willen daar ruimte voor zijn.

Retraites
De Hof van Kairos organiseert verschillende keren per jaar retraites voor groepen tot acht deelnemers. De dagen zijn vorm gegeven vanuit een bedding van rust, ruimte en verstilling. Deels in de groep a.d.h.v. aandachtoefeningen, meditaties, en deels op jezelf. De stilte is een belangrijke leidraad, als hulp om jezelf nabij te zijn en te rusten. Tijdens je verblijf kun je gemasseerd worden. Het is ook mogelijk om individueel op de Hof te verblijven, alleen of met een naaste, in het prachtige retraitehuisje. Begeleiding op maat is mogelijk, zoals een gesprek, een massage, de zorg voor eten en drinken. Meer informatie over het retraitehuisje is te lezen op de pagina Retraitehuisje

Begeleiding
De retraites worden begeleid door Dagmar Burmeister en Ria Hengeveld
Dagmar Burmeister is werkzaam als docent aan de huisartsopleiding Leiden, en als mindfulness trainer. Voordien werkte zij jarenlang als oncologieverpleegkundige in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Zelf kreeg zij in 2011 te maken met borstkanker waarvoor zij een jaar lang werd behandeld. Al vele jaren beoefent zij meditatie en volgt retraites. Al deze ervaringen bleken behulpzaam om te leren surfen op soms hoge golven.
Ria Hengeveld beheert de Hof van Kairos. Van oorsprong verpleegkundige, waarna zij lange tijd werkzaam is geweest als trainer binnen de palliatieve zorg en mensen begeleidde rond levensvragen. Mensen helpen verbinden met zichzelf, hun eigen wijsheid en levenskracht, is de grondtoon binnen haar werk.

Data Retraites

  • 30 oktober – 2 november 2017                       Ria Hengeveld
  • 12 – 15 januari 2018                                      Dagmar Burmeister
  • 19 – 22 maart 2018                                        Ria Hengeveld
  • 4 – 7 mei 2018                                               Dagmar Burmeister
  • 11 – 14 juni 2018                                           Ria Hengeveld

Daarnaast worden de volgende retraites georganiseerd:

  • Yoga Retraite van Moed en Mededogen 30 april – 3 mei 2018                 Lees verder >>

Ervaringen
...Tijdens mijn herstelproces ben ik vaak hard aan het werk. Ik werk hard om te accepteren dat ik ziek ben geworden, om positief te blijven, om het leven weer op te pakken en om geloof te houden in een goede toekomst. Tijdens de retraite viel dat harde werken even helemaal stil. Ik voelde me gedragen. Er ontstond ruimte voor ontspanning en overgave, en er begon weer energie te stromen...

...Op dit moment bevind ik me in een fase waarin ik m'n leven opnieuw vorm geef na verschillende behandelingen. Mijn leven een nieuwe vorm geven ervaar ik inmiddels als een uitdagend avontuur maar er is ook twijfel, angst en eenzaamheid. De schoonheid van De Hof, de stilte van de zingende vogels in de ruisende bomen en de liefdevolle aandacht voor wie ik ben op dit moment, hebben ervoor gezorgd dat alle twijfel, angst en eenzaamheid even naar de achtergrond verdween. Het werd stil in mij. Er ontstond ruimte om de nieuwe ontdekkingen en ervaringen van de afgelopen periode hun plek te laten vinden.

...De dagen voelden als een warm bad. Er is een stilte die er gewoon mag zijn en waar ik alsmaar naar verlangde. Even geen zorg voor anderen. Er wordt voor mij gezorgd... wat een paradijs... Ik ben tot inzichten gekomen die ik diep van binnen al had, maar door angst overschaduwd werden. Wat lucht dit op. Ik voel vertrouwen, wat het leven ook geeft...

...Het waren hele fijne dagen waarin ik contact heb ervaren met mijn gevoel van heel-zijn. Het is goed zoals ik ben, met alles wat er in mij is. Het mag er zijn...

...De retraite heeft veel voor mij betekend. Ik vond de stilte in mij. De woorden, gedichten, oefeningen, meditaties, stiltewandelingen en massages hebben mij dichter bij mijn essentie doen komen. Het besef dat er altijd een plek in mij is waar rust is en waar alles goed is...

...De retraite is thuiskomen. Gewoon. Heel gewoon. Mooi, liefdevol en zorgzaam. De kanker gaat er niet door weg, maar ik ben een stuk dichter bij het volledig omarmen van mijzelf en mijn kanker gekomen. Ik voel mij mentaal sterk en zachtmoedig.

…Op deze plek laat ik mijn zorgen los en wordt er nieuwe energie en levenslust aangeraakt. Daar raak ik mijn kern en ben ik geen ziekte.

Kosten
De kosten van de retraites zijn naar draagkracht: € 195, € 295 of € 395.
Via fondsen werven wij aanvullend geld om de retraites te bekostigen. Op dit moment worden de retraites financieel ondersteund door Stichting Roparun.
Het hoogste tarief is kostendekkend. Wanneer uw financiële situatie het toestaat om meer te betalen dan het hoogste tarief, dan nodigen wij u van harte uit dit te doen. Daarmee ondersteunt u het aanbod van de stichting. Mocht het laagste tarief voor u een bezwaar zijn, neem dan gerust contact op. Dan kijken we welke mogelijkheden er zijn.
De kosten voor het retraitehuisje zijn ook naar draagkracht en worden in overleg afgestemd.

Info en opgave bij Ria Hengeveld: www.hofvankairos.nl