Er is gebrokenheid waaruit het ongebrokene ontstaat...
En teerheid uit wier diepten kracht opkringelt...
 
Uit 'Het Ongebrokene' van Rashani Réa
 
 

 

Retraite bij kanker

 

Als stichting organiseren wij verschillende retraites voor mensen met en na de diagnose kanker en hun naasten.
Download brochure

Kwetsbare kracht
Wanneer je kanker krijgt, wordt je geraakt in de grond van je bestaan.
Je wordt geconfronteerd met vragen over leven en dood, met pijn en onzekerheid, met een verwond lichaam en met zingevingsvragen als waarom, waartoe en hoe verder?
Het leven kantelt en is niet meer vanzelfsprekend. Je gaat een reis door nieuw en onbekend gebied, waarin je als het ware uitgenodigd wordt tot een heroriëntering en herwaardering van je leven.
Het logo van de Hof van Kairos heet Herbronnen. Gemaakt door onze eerste voorzitter, vrouw, moeder, geestelijk verzorger, kunstenares en de diagnose kanker levend. Herbronnen: de uitnodiging om letterlijk en figuurlijk tot rust te komen en met vriendelijke aandacht stil te staan bij hoe het met je en wat je verlangt. Om van daaruit te ervaren wat jou kan ondersteunen bij het genereren van hernieuwde levenskracht en levenszin. 

Retraites
De Hof van Kairos organiseert verschillende retraites voor groepen tot uiterlijk tien deelnemers. De retraites zijn veelal vorm gegeven rond ondersteunende methodieken die bijdragen aan heling en levenskracht. Bijvoorbeeld yoga en meditatie, mindfulness, werken met creatieve middelen, zang en stemexpressie. De retraites volgen een ritme van inkeer en uitwisseling met anderen.
Het is ook mogelijk om individueel op de Hof te verblijven, alleen of met een naaste, in het prachtige retraitehuisje. Begeleiding op maat is mogelijk, zoals een gesprek, een massage, de zorg voor eten en drinken. Meer informatie over het retraitehuisje is te lezen op de pagina Retraitehuisje.
  
Aanbod: lees verder>>

Ervaringen
…De rust en zorg die je in de Hof ontvangt, lijkt wel uit de muren te komen. Alles gebeurt met werkelijke aandacht.

…Op deze plek laat ik mijn zorgen los en wordt er nieuwe energie en levenslust aangeraakt. Daar raak ik mijn kern en ben ik geen ziekte.

…Even aan te leggen. En door lichaamswerk, meditatie en zingen, aandacht en troost te krijgen voor je lichaam en je ziel.

…Op dit moment bevind ik me in een fase waarin ik m'n leven opnieuw vorm geef na verschillende behandelingen. Mijn leven een nieuwe vorm geven ervaar ik inmiddels als een uitdagend avontuur maar er is ook twijfel, angst en eenzaamheid.
De schoonheid van De Hof, de stilte van de zingende vogels in de ruisende bomen en de liefdevolle aandacht voor wie ik ben op dit moment, hebben ervoor gezorgd dat alle twijfel, angst en eenzaamheid even naar de achtergrond verdween. Het werd stil in mij. Er ontstond ruimte om de nieuwe ontdekkingen en ervaringen van de afgelopen periode hun plek te laten vinden.

Kosten
De kosten van de retraites zijn naar draagkracht: € 195, € 295 of € 395.
Via fondsen werven wij aanvullend geld om de retraites te bekostigen. Op dit moment worden de retraites financieel ondersteund door Stichting Roparun.
Het hoogste tarief is kostendekkend. Wanneer uw financiële situatie het toestaat om meer te betalen dan het hoogste tarief, dan nodigen wij u van harte uit dit te doen. Daarmee ondersteunt u het aanbod van de stichting. Mocht het laagste tarief voor u een bezwaar zijn, neem dan gerust contact op. Dan kijken we welke mogelijkheden er zijn. 
De kosten voor het retraitehuisje zijn ook naar draagkracht en worden in overleg afgestemd.